Wsparcie rodzin na Woli – projekt zakończony

Głównym celem projektu „Wsparcie rodzin na Woli” jest aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób (w tym min. 10 osób z niepełnosprawościami) – członków rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami, rodzin z innymi osobami zależnymi lub rodziców samotnie wychowujących dzieci, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem OD-DO.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia pracowników socjalnych, psychologa, doradcy zawodowego, a także wziąć udział w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz grupie wsparcia. Ponadto dla części uczestników przewidziane są 3-miesięczne płatne staże. Efektem realizacji projektu ma być znalezienie i utrzymanie pracy przez min. 15 uczestników/czek, aktywne poszukiwanie pracy przez min. kolejnych 20 uczestników/czek oraz poprawa sytuacji społeczno-zawodowej u min. 56 uczestników/czek.

Wartość projektu „Wsparcie rodzin na Woli” wynosi 1 192 050,00 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 953 640,00 zł, a wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy to 238 410,00 zł.

Projekt „Wsparcie rodzin na Woli” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Zapytanie: