SOS Rodzina – projekt zakończony

Stowarzyszenie OD-DO od września 2016 r. realizuje wspólnie z innymi organizacjami i Miastem st. Warszawa projekt SOS Rodzina-Przeciwdziałanie wykluczeniu Społecznemu mieszkańców m.st Warszawy. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja trwa do końca października. Zapraszamy!

Szczegółowe informacje na stronie projektu.

eu