Psychoterapia młodych DDA

„Z dalekiej podróży do własnych kątów” – program resocjalizacyjny dla młodych dorosłych dzieci alkoholików (DDA)

Dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym wiąże się zazwyczaj z powstaniem głębokich urazów psychicznych. Osoby, których rodzice (jedno bądź oboje) pili bądź piją, już po opuszczeniu rodzinnego domu przez długie lata często przeżywają poczucie straty i porzucenia. Wiele z nich miewa trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu związków, doświadcza nawracającego poczucia bezsilności, winy, czy też poczucia bycia wykorzystywanym i zastraszanym. Z takimi obciążeniami bardzo trudno jest wystartować w dorosłe życie.

Dla kogo jest ten program?

Dwuletni program terapeutyczny przeznaczony jest dla osób od 18 do 26 roku życia, które:

 • zakończyły lub właśnie kończą formalną edukację (są po maturze, studiują), ale jeszcze nie osiągnęły samodzielności i stabilizacji w dorosłym życiu;
 • próbują podjąć stałą pracę, wejść w stały związek, założyć rodzinę, a mimo to trudno im się odnaleźć wśród dorosłych;
 • nie doceniają siebie, czują się niepewne w obliczu swojego życia i świata;
 • mimo chęci i podejmowania prób wciąż nie mogą zerwać materialnej i emocjonalnej zależności od rodziców;
 • przeżywają powtarzające się kryzysy, a przez to nie mogą czerpać satysfakcji z bycia studentem, pracownikiem, młodym mężczyzną, młodą kobietą, młodym rodzicem.

Co można uzyskać, uczestnicząc w programie terapii?

 1. Pomoc psychologiczną – wsparcie emocjonalne, zrozumienie, poczucie wspólnoty doświadczeń z innymi ludźmi;
 2. akceptację dla tego, jakim się tak naprawdę jest;
 3. zrozumienie, skąd biorą się osobiste kryzysy emocjonalne i na czym polegają mechanizmy funkcjonowania w relacjach współuzależnieniowych;
 4. nowe spojrzenie na własne problemy i umiejętność twórczego włączenia bolesnych wspomnień w swoje życie tak, aby zamiast obciążeniem stały się źródłem siły;
 5. umiejętności psychologiczne, dzięki którym można się rozwijać i czynić swoje życie szczęśliwszym;
 6. zapobiec uzależnieniom, które mogą powstać w wyniku powtarzania stosowanych przez rodziców szkodliwych sposobów radzenia sobie z emocjami (picie alkoholu, branie narkotyków);
 7. wyrównać deficyty, które powstały w dzieciństwie, ponieważ rodzice mieli duży kłopot w wypełnianiu roli dobrego rodzica.

Co proponujemy?

 • zajęcia w grupie terapeutycznej
 • spotkania indywidualne
 • treningi wyjazdowe

Jak się zapisać?

Osoby zainteresowane udziałem w programie (terapii) zapraszamy na konsultacje indywidualne; ich termin można uzgodnić telefonicznie pod nr 22 632 09 09.

Zapraszamy!