Profilaktyka uzależnień i przemocy

DO SZKOŁY PO DOBRE DOŚWIADCZENIA

Projekt powstał w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 2010 r. wśród młodzieży wolskiej oraz na podstawie wieloletnich doświadczeń Stowarzyszenia „Od-Do” w pracy profilaktycznej z młodzieżą szkolną. Jest odpowiedzią na „zielone światło” ze strony wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola w Warszawie dla profilaktyki nowoczesnej, długofalowej, systemowej, opartej na realnych potrzebach młodzieży.

Projekt podejmuje wyzwanie polegające na przekształceniu szkoły opartej na starych schematach porządku i zależności, w której nauczyciel oznacza wiedzę i dyscyplinę, uczeń – przymus sprostania wymaganiom nauczyciela, a dyrekcja – władzę, w szkołę nowoczesną, czyli przyjazną dla wszystkich, bezpieczną, inspirującą rozwój zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Szkołę, do której personel szkolny, uczniowie, rodzice przychodzą chętnie „po dobre doświadczenia”.

Szkoła to ludzie i relacje między nimi, zatem sednem projektu jest wypracowanie dobrych relacji, opartych na wzajemnym szacunku i na dobrej komunikacji.

Szkoła ma być miejscem, w którym dorośli dbają o swój rozwój i tego uczą młodzież, budują swój autorytet na realnych zasobach i szacunku wobec innych. Ma być szkołą, w której dorośli nie rozliczają, a inspirują, zachęcają do rozwoju i samorealizacji; dają wsparcie, w bezpieczny sposób stawiają granice; dają przestrzeń na inicjatywę młodzieży i realizowanie uczniowskich projektów. Ma być szkołą, dzięki której sięganie po środki zmieniające świadomość czy stosowanie przemocy stanie się dla uczniów mało atrakcyjne.

CELE PROGRAMU:

  • Budowanie i wzmacnianie szacunku we wszystkich szkolnych relacjach
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez ujawnianie i promowanie osobistych talentów zarówno kadry pedagogicznej jak i uczniów
  • Wspieranie społecznego rozwoju jako sposobu na nowoczesną profilaktykę w szkole.

METODA PRACY: warsztaty psychoedukacyjne, superwizja grup zadaniowych

GRUPY ODBIORCÓW:

  1. grono pedagogiczne oraz inni pracownicy szkoły (osoby chętne)
  2. młodzieżowa grupa inicjatywna