Działania na rzecz Młodych Dorosłych (18-26 lat)

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.
Okres realizacji: 2018 – 2021

Program adresowany do młodych dorosłych (18-26 lat) z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem alkoholowym.

Jest ofertą dla młodych DDA poszukujących dla siebie pomocy psychologicznej. Osoby te, obarczone wzrastaniem w rodzinie z problemem alkoholowym, są „wyczerpane” psychicznie. W momencie wchodzenia we własną dorosłość, nie są w stanie poradzić sobie z własnymi kryzysami emocjonalnymi.

Udział w realizowanym programie daje młodym DDA możliwość niepowielenia destruktywnych wzorców domowych.

Służą temu następujące działania:

  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez budowanie poczucia własnej wartości, akceptacje siebie takim, jakim się jest, zdobywanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń pozwalających tworzyć pozytywny wizerunek siebie;
  • nabywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów poprzez rozpoznawanie ich źródeł i mechanizmów oraz przyswajanie sposobów konstruktywnego radzenia sobie z nimi;
  • nabywanie umiejętności życiowych i społecznych dzięki kontaktom z ludźmi, edukacji dotyczącej zasad i reguł obowiązujących w sferze społecznej, rodzinnej czy zawodowej;
  • przyswajanie stylu myślenia i funkcjonowania bezpiecznego dla zdrowia psychicznego i sprzyjającego rozwojowi w życiu społecznym;
  • stwarzanie warunków do usamodzielnienia się i wykorzystania osobistych zasobów poprzez poznawanie własnych potencjałów i trenowanie umiejętności korzystania z nich na co dzień.

Realizacja tych działań odbywa się poprzez udział w:

  • Indywidualnych konsultacjach specjalistycznych,
  • Grupie wsparcia i edukacji,
  • Warsztatach psycho-edukacyjnych.