Psychoterapia DDAplus

Program psychoterapeutyczny DDAplus „Od szarej codzienności do jasnych pespektyw” skierowany jest do dorosłych osób pochodzących z rodzin dysfunkcjonalnych, DDA i DDD w wieku 27-49 lat.

Jest autorską metodą psychoterapii adresowaną do DDA/DDD, opartą na dwudziestoletnim doświadczeniu klinicznym twórców-realizatorów. Program trwa dwa lata (akademickie), a udział w nim jest ODPŁATNY.

Rejestracja

Obecnie prowadzimy nabór do kolejnej edycji 2021-2023, zapraszając chętne osoby na wstępną konsultację z psychoterapeutą. 

Istnieje możliwość dołączenia do jednej z grup:

1/ Grupa Środowa – zajęcia grupowe rozpoczną się 6 października 2021r. i będą odbywały się regularnie co tydzień – w środy w godzinach 18.00-20.30 przez dwa lata w sześciu cyklach. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

2/ Grupa Czwartkowa – zajęcia grupowe rozpoczną się 18 listopada 2021r. i będą odbywały się regularnie co tydzień – w czwartki w godzinach 8.30-11.00 przez dwa lata w sześciu cyklach.

Spotkania w nowej siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Młynarskiej 13.

Zainteresowana osoby zachęcamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Kontaktujemy się z każdym telefonicznie lub mailowo, zapraszając na wstępną konsultację psychoterapeutyczną. Jej koszt to 150 zł.

Opis Programu

Program podzielony jest na dwa etapy. Składa się z trzech form grupowych (sesje psychoterapii grupowej, warsztaty tematyczne, treninigi wyjazdowe) oraz jednej indywidualnej (sesje psychoterapii indywidualnej). Skuteczniejszą formą terapii DDA/DDD jest terapia grupowa, która pozwala na uzyskanie dużo szybszych efektów terapeutycznych niż w przypadku samej terapii indywidualnej. Natomiast połączenie pracy grupowej z indywidualną istotnie wpływa na efekt terapii i czyni ją jeszcze bardziej skuteczną. Przede wszystkim dzięki rzeczywistemu wzrostowi samoświadomości i akceptacjj siebie takim, jakim się jest, opartemu na doświadczeniu w relacjach w grupie terapeutycznej i w relacji z psychoterapeutą.

ETAP I                Październik/listopad – lipiec:

otwarta grupa terapeutyczna: cel –  identyfikacja emocjonalna z byciem dorosłym dzieckiem alkoholika/dorosłym dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej;  osadzenie się w terapii; integracja grupy na poziomie świadomości problemu;  wsparcie i akceptacja siebie takim, jakim się jest.

Sesje terapii grupowej odbywają się regularnie co tydzień zgodnie z HARMONOGRAMEM danej edycji i trwają 2,5 godziny.

W etapie I są dwa 6-godzinne maratony – warsztaty tematyczne:

Styczeń/luty: maraton nr 1. „Ja w systemie rodziny dysfunkcjonalnej” cel –  wzrost poczucia bezpieczeństwa i integracji grupy poprzez lepsze poznanie się nawzajem; rozpoznanie własnych emocji związanych z korzystania z alkoholu; identyfikacja własnego zagrożenia uzależnieniem; uporządkowanie wiedzy na temat funkcjonowania w rodzinie alkoholowej/dysfunkcjonalnej; identyfikacja ról jako strategii adaptacyjnych pozwalających przetrwać.

Marzec/kwiecień: maraton nr 2. „ Granice wpływu i własnej  odpowiedzialności w relacjach” cel –  rozpoznawanie i doświadczanie własnych granic odpowiedzialności i bliskości w relacjach z ludźmi; pogłębianie bezpieczeństwa i integracji w grupie poprzez doświadczenie różności i indywidualności.

Po pierwszym maratonie jest możliwość rozpoczęcia indywidualnych spotkań z psychoterapeutą. Sesje psychoterapii indywidualnej trwają 50 minut rytmie raz na tydzień i mogą być kontynuowane do końca trwania Programu. Ich celem jest doświadczenie i budowanie bezpiecznej relacji z dorosłym; identyfikacja emocjonalna z byciem dorosłym dzieckiem alkoholika/dorosłym dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej; sprawdzanie oraz budowanie motywacji i gotowości do pracy nad doznaną krzywdą emocjonalną.

Pierwszy etap Programu kończy się wyjazdowym treningiem interpersonalnym:

Czerwiec/lipiec: trening interpersonalny cel –   zbudowanie przez każdego uczestnika gruntu do pracy w grupie w drugim etapie Programu; bycie tu i teraz w kontakcie; doświadczenie codzienności relacji poprzez ryzykowanie wprost emocjonalnych kontaktów w grupie.

Trening trwa 4 dni i odbywa się poza siedzibą Stowarzyszenia. Podczas jego trwania uczestnicy oprócz udziału w sesjach terapii grupowej sami gotują, sprzątają oraz organizują sobie czas wolny.

Lipiec – sierpień grupowa przerwa wakacyjna cel – świadome zadbanie o wypoczynek przed kolejnym, ciężkim rokiem pracy nad sobą; indywidualne spotkania odbywają się zgodnie z grafikami urlopowymi psychoterapeutów.

ETAP II             Wrzesień – czerwiec:

zamknięta grupa terapeutyczna: cel –   przepracowanie krzywd emocjonalnych doznanych w relacjach z rodzicami/opiekunami poprzez przeżycie „zaległych” uczuć  i uwolnienie się od poczucia winy i odpowiedzialności za życie i śmierć swych rodziców/opiekunów;  zbudowanie podstaw własnego, adekwatnego poczucia własnej wartości i sprawczości; akceptacja siebie takim jakim się jest.

Sesje terapii grupowej odbywają się regularnie co tydzień zgodnie z HARMONOGRAMEM danej edycji i trwają 2,5 godziny.

Na tym etapie zalecane są indywidualne spotkania z psychoterapeutą. Sesje psychoterapii indywidualnej trwają 50 minut w rytmie raz na tydzień i są kontynuowane do końca trwania Programu. Ich celem jest doświadczenie i budowanie bezpiecznej relacji z dorosłym; identyfikacja emocjonalna z byciem dorosłym dzieckiem alkoholika/dorosłym dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej; sprawdzanie oraz budowanie motywacji i gotowości do pracy nad doznaną krzywdą emocjonalną.

W etapie II są dwa kolejne 6-godzinne maratony – warsztaty tematyczne:

Listopad/grudzień: maraton nr 3. „Podróż po piętrach własnego życia”  cel –  przypomnienie/przywołanie uczuć i doświadczeń związanych z przeżyciem relacyjnej traumy  dziecięcej czyli uświadomienie sobie krzywdy emocjonalnej doznanej w relacji z ojcem i  matką/opiekunem; wzmocnienie procesu uwalniania się od doznanych krzywd emocjonalnych.

Marzec/kwiecień:  maraton nr 4.  „Moja tożsamość seksualna w budowaniu bliskich związków emocjonalnych” cel –  uporządkowanie wiedzy i doświadczeń związanych ze sferą własnej tożsamości seksualnej; przyjrzenie się relacjom z rodzicami/opiekunami pod kątem doznanej krzywdy emocjonalnej dotyczącej wprost sfery seksualnej.

Drugi etap Programu i zarazem cały Program kończy się treningiem wyjazdowym:

Maj/czerwiec: trening konstruktywnego rozstawania  cel –   domknięcie pracy nad sobą w  tym Programie poprzez urealnienie swych gruntów – „kropek”; przeżycie wszystkich uczuć towarzyszących rozstaniu z grupą, terapeutami, terapią itp.; ugruntowanie siebie tu i teraz i na wyjście: pożegnanie i przesłanie na dalszą drogę;  zawarcie umowy na przynajmniej roczne korzystanie z efektów własnej pracy.

Trening trwa 4 dni i odbywa się poza siedzibą Stowarzyszenia. Podczas jego trwania uczestnicy oprócz udziału w sesjach terapii grupowej sami gotują, sprzątają oraz organizują sobie czas wolny.

Czerwiec/lipiec: zakończenie indywidualnych sesji psychoterapii: cel –  domknięcie relacji z terapeutą; wzmocnienie nabytych gruntów; urealnienie osobistych planów; pożegnanie;              zawarcie umowy na przynajmniej roczne korzystanie z efektów własnej pracy i jedno koło ratunkowe.                                                                                     

Osoby zainteresowane zapraszamy na konsultację indywidualną
z psychoterapeutą, na której poznasz nas, posłuchasz o Programie i będziesz mógł/mogła zadać wszystkie nurtujące Cię pytania.

Harmonogram zajęć

W kolejnej edycji 2021-2023 otwieramy dwie grupy terapeutyczne:

1/ Grupa Środowa – zajęcia grupowe będą odbywały się regularnie co tydzień – w środy w godzinach 18.00-20.30 przez dwa lata w sześciu cyklach. Rozpoczęcie 6 października 2021r.

2/ Grupa Czwartkowa – zajęcia grupowe będą odbywały się regularnie co tydzień – w czwartki w godzinach 8.30-11.00 przez dwa lata w sześciu cyklach. Rozpoczęcie 18 listopada 2021r.

W Programie są również cztery warsztaty tematyczne czyli 6-godzinne spotkania: 1/ dla Grupy Środowej we środy w godzinach 15.00 – 21.00; 2/ dla Grupy Czwartkowej w czwartki w godzinach 8.00 – 14.00.

Każdy rok kończy się 4-dniowym treningiem wyjazdowym trwającym 40 godzin.

Ponadto uczestnicy Programu korzystają z indywidualnych spotkań z psychoterapeutą.

Uczestników Programu zapraszamy na zajęcia zgodnie z podanymi harmonogramami:

Harmonogram 1/2021/grupa środowa: 10.2021-06.2023

I ROK  
Numer cyklu Termin Opis Liczba godz. Liczba spotkań
I CYKL 06.10.2021r.-

05.01.2022r.

środy

godz.18.00-20.30

Spotkania grupy

Cel: Poznawanie siebie, uświadamianie mechanizmów funkcjonowania w relacjach. Odblokowanie kontaktu z własnymi uczuciami i dostępu do własnych potrzeb. Uruchomienie procesu akceptacji siebie takim, jakim się jest poprzez doświadczanie ważności siebie.

27,5 11
15.12.2021r.

środa

godz. 15.00-21.00

Warsztat nr 1
„Rodzina dysfunkcjonalna – ujęcie systemowe”

Cel: Poznanie, uświadomienie konsekwencji wzrastania w rodzinie dysfunkcjonalnej. Weryfikacja własnych wyborów w kontekście nabytych strategii przetrwania.

6 1
II CYKL 12.01-06.04.2022r.

środy

godz.18.00-20.30

Spotkania grupy

Cel: Poszerzanie doświadczania siebie w kontakcie z innymi z wykorzystywaniem uczenia się umiejętności komunikowania wprost. Budowanie realnych granic odpowiedzialności w relacji z innymi. Wzmacnianie procesu akceptacji samego siebie poprzez budowanie pewności siebie.

27,5 11
30.03.2022r.

środa

godz. 15.00-21.00

Warsztat nr 2
„Bliscy – obcy czyli relacje międzyludzkie”

Cel: Rozpoznanie i uświadomienie sposobów i mechanizmów funkcjonowania w relacjach w kontekście tożsamości DDA/DDD. Uruchomienie doświadczanie relacji opartych na konstruktywnych zasadach.

6 1
III CYKL 13.04-29.06.2022r.

środy

godz. 18.00-20.30

Spotkania grupy

Cel: Kontynuacja poszerzania doświadczania siebie
w kontakcie z innymi, komunikowania się wprost, budowania realnych granic odpowiedzialności w relacji, budowanie pewności siebie.

25 10
lipiec 2022r.

czwartek 18.00 – 22.00
piątek 09.00 – 22.00
sobota 09.00 – 22.00
niedziela 09.00 –19.00

*(dokładny termin zostanie podany
w późniejszym czasie)

Trening Interpersonalny (forma wyjazdowa)

Cel: Integracja grupy i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez doświadczanie kontaktu
z innymi, poznawanie siebie, wyrażanie własnych emocji i potrzeb.

40 4
  RAZEM 129,5  
II ROK
Numer cyklu Termin Opis Liczba godz. Liczba spotkań
IV CYKL wrzesień-grudzień 2022r.

środy

godz.18.00-20.30

*(dokładny termin zostanie podany
w późniejszym czasie)

Spotkania grupy

Cel:  Przepracowanie własnych doświadczeń związanych z relacjami z rodzicami/opiekunami i związanych z nimi emocji, uwolnienie się od poczucia winy i odpowiedzialności za swoich rodziców/opiekunów, zbudowanie podstaw własnego poczucia wartości i sprawczości.

27,5 11
listopad 2022r.

środa

godz.15.00-21.00

*(dokładny termin zostanie podany
w późniejszym czasie

Warsztat nr 3
„Podróż po piętrach własnego życia”

Cel:Przypomnienie/przywołanie uczuć i doświadczeń związanych z krzywdą emocjonalną doznaną w relacji z rodzicami/opiekunami, wzmocnienie procesu uwalniania się od doznanych krzywd.

6 1
V CYKL styczeń-marzec 2023r.

środy

godz.18.00-20.30

*(dokładny termin zostanie podany
w późniejszym czasie)

Spotkania grupy

Cel: Kontynuacja procesu uwalniania się emocjonalnego, doświadczania i budowania siebie na nowo.

27,5 11
luty 2023r.

środa

godz.15.00-21.00

*(dokładny termin zostanie podany w późniejszym czasie)

Warsztat nr 4
„Moja tożsamość seksualna w budowaniu związków”

Cel: Uporządkowanie wiedzy i doświadczeń związanych ze sferą własnej tożsamości seksualnej, przyjrzenie się wzorcom budowania bliskości w związkach.

6 1
VI CYKL kwiecień–czerwiec 2023r.

środy

godz.18.00-20.30

*(dokładny termin zostanie podany
w późniejszym czasie)

Spotkania grupy

Cel: Kontynuacja procesu uwalniania się emocjonalnego, budowanie poczucia własnej wartości i akceptacji siebie, doświadczanie bycia w kontakcie z innymi uczestnikami.

25 10
czerwiec 2023r

czwartek 18.00 – 22.00
piątek 09.00 – 22.00
sobota 09.00 – 22.00
niedziela 09.00 –19.00

*(dokładny termin zostanie podany w późniejszym czasie)

Trening Konstruktywnego Rozstawania (forma wyjazdowa)

Cel: Domknięcie pracy nad sobą w terapii, przeżycie uczuć związanych z rozstaniem
z grupą, terapeutami, terapią, ugruntowanie siebie na przyszłość. 

40 1
  RAZEM 132  

 

Harmonogram 2/2021/grupa czwartkowa: 11.2021-06.2023

I ROK  
Numer cyklu Termin Opis Liczba godz. Liczba spotkań
I CYKL 18.11.2021r.-

10.02.2022r.

czwartki

godz.08.30-11.00

Spotkania grupy

Cel: Poznawanie siebie, uświadamianie mechanizmów funkcjonowania w relacjach. Odblokowanie kontaktu z własnymi uczuciami i dostępu do własnych potrzeb. Uruchomienie procesu akceptacji siebie takim, jakim się jest poprzez doświadczanie ważności siebie.

27,5 11
03.02.2022r.

czwartek

godz. 08.00-14.00

Warsztat nr 1
„Rodzina dysfunkcjonalna – ujęcie systemowe”

Cel: Poznanie, uświadomienie konsekwencji wzrastania w rodzinie dysfunkcjonalnej. Weryfikacja własnych wyborów w kontekście nabytych strategii przetrwania.

6 1
II CYKL 17.02-28.04.2022r.

czwartki

godz.08.30-11.00

Spotkania grupy

Cel: Poszerzanie doświadczania siebie w kontakcie z innymi z wykorzystywaniem uczenia się umiejętności komunikowania wprost. Budowanie realnych granic odpowiedzialności w relacji z innymi. Wzmacnianie procesu akceptacji samego siebie poprzez budowanie pewności siebie.

27,5 11
21.04.2022r.

czwartek

godz. 08.00-14.00

Warsztat nr 2
„Bliscy – obcy czyli relacje międzyludzkie”

Cel: Rozpoznanie i uświadomienie sposobów i mechanizmów funkcjonowania w relacjach w kontekście tożsamości DDA/DDD. Uruchomienie doświadczanie relacji opartych na konstruktywnych zasadach.

6 1
III CYKL 12.05-14.07.2022r.

czwartki

godz. 08.30-11.00

Spotkania grupy

Cel: Kontynuacja poszerzania doświadczania siebie
w kontakcie z innymi, komunikowania się wprost, budowania realnych granic odpowiedzialności w relacji, budowanie pewności siebie.

25 10
lipiec 2022r.

czwartek 18.00 – 22.00
piątek 09.00 – 22.00
sobota 09.00 – 22.00
niedziela 09.00 –19.00

*(dokładny termin zostanie podany
w późniejszym czasie)

Trening Interpersonalny (forma wyjazdowa)

Cel: Integracja grupy i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez doświadczanie kontaktu
z innymi, poznawanie siebie, wyrażanie własnych emocji i potrzeb.

40 4
  RAZEM 129,5  
II ROK
Numer cyklu Termin Opis Liczba godz. Liczba spotkań
IV CYKL wrzesień-grudzień 2022r.

czwartki

godz.08.30-11.00

*(dokładny termin zostanie podany
w późniejszym czasie)

Spotkania grupy

Cel:  Przepracowanie własnych doświadczeń związanych z relacjami z rodzicami/opiekunami i związanych z nimi emocji, uwolnienie się od poczucia winy i odpowiedzialności za swoich rodziców/opiekunów, zbudowanie podstaw własnego poczucia wartości i sprawczości.

27,5 11
listopad 2022r.

czwartek

godz.08.00-14.00

*(dokładny termin zostanie podany
w późniejszym czasie

Warsztat nr 3
„Podróż po piętrach własnego życia”

Cel:Przypomnienie/przywołanie uczuć i doświadczeń związanych z krzywdą emocjonalną doznaną w relacji z rodzicami/opiekunami, wzmocnienie procesu uwalniania się od doznanych krzywd.

6 1
V CYKL styczeń-marzec 2023r.

czwartki

godz.08.30-11.00

*(dokładny termin zostanie podany
w późniejszym czasie)

Spotkania grupy

Cel: Kontynuacja procesu uwalniania się emocjonalnego, doświadczania i budowania siebie na nowo.

27,5 11
luty 2023r.

czwartek

godz.08.00-14.00

*(dokładny termin zostanie podany w późniejszym czasie)

Warsztat nr 4
„Moja tożsamość seksualna w budowaniu związków”

Cel: Uporządkowanie wiedzy i doświadczeń związanych ze sferą własnej tożsamości seksualnej, przyjrzenie się wzorcom budowania bliskości w związkach.

6 1
VI CYKL kwiecień–czerwiec 2023r.

czwartki

godz.08.30-11.00

*(dokładny termin zostanie podany
w późniejszym czasie)

Spotkania grupy

Cel: Kontynuacja procesu uwalniania się emocjonalnego, budowanie poczucia własnej wartości i akceptacji siebie, doświadczanie bycia w kontakcie z innymi uczestnikami.

25 10
czerwiec 2023r.

czwartek 18.00 – 22.00
piątek 09.00 – 22.00
sobota 09.00 – 22.00
niedziela 09.00 –19.00

*(dokładny termin zostanie podany w późniejszym czasie)

Trening Konstruktywnego Rozstawania (forma wyjazdowa)

Cel: Domknięcie pracy nad sobą w terapii, przeżycie uczuć związanych z rozstaniem
z grupą, terapeutami, terapią, ugruntowanie siebie na przyszłość. 

40 1
  RAZEM 132  
Opłaty
Rodzaj Czas trwania Jednostka miary Liczba Cena jedn.[zł] Wartość [zł]
Terapia grupowa – opłata miesięczna za 4 spotkania 2,5 godz. x 4 Godz. 10 40,00 400,00
Warsztat tematyczny 6 godz. Całość 1 250,00 250,00
Konsultacja wstępna 50 min. Całość 1 150,00 150,00
Terapia indywidualna 50 min. Całość 1 150,00 150,00
Trening Interpersonalny

+

Akomodacja (zakwaterowanie
i wyżywienie)

4 dni Całość 1 1 200,00 1 200,00
4 dni Całość 1    500,00    500,00
Trening Konstruktywnego Rozstawania

+

Akomodacja (zakwaterowanie
i wyżywienie)

4 dni Całość 1 1 200,00 1 200,00
4 dni Całość 1    500,00    500,00

Ostatecznym potwierdzeniem woli uczestnictwa w Programie, PO KONSULTACJI WSTĘPNEJ, jest wpłata zaliczki (która jest jednocześnie opłatą za pierwszy miesiąc terapii grupowej) najpóźniej do dnia 01 września 2021r. :

Numer konta, na który należy przekazywać opłaty: 62 1750 0012 0000 0000 3997 7052

W tytule prosimy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę programu „DDAPlus” oraz grupę, np. „zaliczka, Jan Kowalski, grupa DDAplus środa (lub czwartek)”.

W przypadku dużej liczby chętnych o przyjęciu do Programu zadecyduje kolejność wpłat.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

[email protected]