Nasza oferta

Ja, ludzie, praca

Stowarzyszenie OD-DO to miejsce, gdzie młodzi ludzie z rodzin, w których rodzice (oboje lub jedno) piją, ale także z rodzin zmagających się z innymi problemami (przemoc – szczególnie psychiczna, długotrwałe choroby, wykluczenie) mogą znaleźć szeroką ofertę pomocy w budowaniu samodzielnego, dorosłego życia.
Trudne doświadczenia z okresu dzieciństwa i wczesnej młodości powodują zazwyczaj, że młody wkraczający w dorosłość człowiek zmaga się nie tylko ze światem, w którym chciałby wreszcie dorośle zaistnieć, ale także z własnymi ograniczeniami.

Problemy związane z obrazem własnej osoby, tym, jak człowiek doświadcza siebie samego i codziennego życia, jego radości i kryzysów, to obszar, któremu odpowiada nasza oferta terapeutyczna dla młodych DDA oraz oferta psychoterapii DDAplus.

Problematykę doświadczeń i umiejętności ważnych w funkcjonowaniu na rynku pracy podejmują oferowane przez nas programy rozwoju osobistego.

W toku naszych doświadczeń wypracowaliśmy także ofertę profilaktyczną, która obejmuje obszar zapobiegania problemom związanym z uzależnieniami oraz przemocą wśród młodzieży.