Stowarzyszenie OD-DO

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. ”Aktywna Wola” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr Projektu
RPMA.09.01.00-14-8559/17, Stowarzyszenie OD-DO zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku. Termin wysyłania swojej oferty – 14.09.2018 godz. 13

 

 

 

Nowe grupy

Wkrótce rozpoczynamy nabory do grup terapeutycznych dla młodych DDA i DDA Plus i zapraszamy do kontaktu.

Zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe nr 1-Poradnictwo zawodowe indywidualne konsultacje DORADCY ZAWODOWEGO

Wolski Korowód 2018

Już 27 maja 2018r. Stowarzyszenie OD-DO weźmie udział w Wolskim Korowodzie, tradycyjnie organizowanym w parku im. gen. J. Sowińskiego w godzinach 14-19.

Więcej informacji na stronie wydarzenie.

Zapraszamy do spotkania z naszym zespołem.

DDA zawodowa reaktywacja – IV edycja

Ruszył nabór do IV edycji projektu „DDA zawodowa reaktywacja”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i udziału.

Zapraszamy do bezpłatnego projektu „DDA zawodowa reaktywacja”

Zapraszamy Cię do projektu jeśli:

 • jesteś w wieku 18-29 lat i masz wrażenie, że stoisz w miejscu
 • brak Ci pomysłu, zapału, umiejętności
 • uważasz, że brak Ci wystarczających kwalifikacji by znaleźć wymarzoną pracę
 • mieszkasz w woj. mazowieckim

Proponujemy Ci:

 • pomoc w nazwaniu Twoich zawodowych potrzeb
 • pomoc w określeniu Twoich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (cykl zajęć grupowych)
 • poradnictwo zawodowe; indywidualne doradztwo zawodowe
 • sfinansowanie Twojego udziału w kursach i szkoleniach zawodowych
 • możliwość odbycia 3 miesięcznego stażu zawodowego (wypłacamy stypendium stażowe)
 • możliwość uzyskania zatrudnienia

Zapewniamy:

 • fachową, profesjonalną, dyskretną pomoc,
 • catering w czasie treningów,
 • ubezpieczenie NNW na czas wsparcia.

Jeśli jesteś zainteresowany: sprawdzaj, pytaj, dzwoń lub pisz do nas.

Harmonogram II edycji

Pamiętaj, że zawsze warto sobie pomóc, i że korzystanie z tego typu wsparcia nie jest oznaką „słabości”, a „odwagi w pokonywaniu słabości”

efs

Poszukujemy trenerów do treningu interpersonalnego

efs

Poszukujemy trenerów do poprowadzenia 40 godzinnego treningu interpersonalnego w ramach realizacji projektu ”DDA-ZAWODOWA REAKTYWACJA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe psychologiczne, pedagogiczne;
 2. Tytuł absolwenta szkoły trenerów umiejętności psycho-społecznych;
 3. Co najmniej 5- letnie doświadczenie współprowadzenia treningu interpersonalnego (40 godzinnego) dla młodych dorosłych (18- 26 lat) z rodzin dysfunkcjonalnych;
 4. Co najmniej 5 – letnie doświadczenie pracy warsztatowej (warsztaty min. 20 – godzinne) z młodymi dorosłymi 18-26 lat) z rodzin problemem alkoholowym;
 5. Co najmniej 2 – letnie doświadczenie pracy warsztatowej (warsztaty min. 20 – godzinne) z dorosłymi osobami; podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej, szkolnych ośrodków socjoterapii;
 6. Co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy w projektach EFS – POKL

Charakter pracy:

 1. Prowadzenie 40 godzinnego treningu interpersonalnego w formie wyjazdowej (5 dni) metodą warsztatową w parze z innym terapeutą. Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd.
 2. Bieżące wypełnianie niezbędnej dokumentacji wskazanej przez koordynatora projektu dotyczącej realizowanego zadania.
 3. Zakres szkolenia:
  • identyfikacja sposobu budowania relacji w aktywności zawodowej – 8 godzin
  • identyfikacja ról grupowych w kontekście predyspozycji zawodowych – 12 godzi
  • identyfikacja stylu komunikacji z elementami negocjacji – 8 godzin
  • identyfikacja umiejętności współpracy i budowania zespołu – 12 godzin

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie w godz. 11-15 tel 22 632-09-09

Oferty przyjmujemy do dnia 6.09.2016 r. do godz. 15

Poszukujemy trenerów do warsztatu poszukiwania pracy

efs

Poszukujemy trenerów do poprowadzenia 40 godzinnego warsztatu poszukiwania pracy w ramach realizacji projektu ”DDA-ZAWODOWA REAKTYWACJA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe psychologiczne, pedagogiczne;
 2. Tytuł absolwenta szkoły trenerów umiejętności psycho-społecznych;
 3. Co najmniej 5 – letnie doświadczenie pracy warsztatowej (warsztaty min. 20 -godzinne) z młodymi dorosłymi 18-26 lat) z rodzin problemem alkoholowym;
 4. Co najmniej 2 – letnie doświadczenie pracy warsztatowej (warsztaty min. 20 -godzinne) z dorosłymi osobami; podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej,szkolnych ośrodków socjoterapii;
 5. Co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy warsztatowej z młodymi dorosłymi (do29 roku życia), ukierunkowanej na osadzanie się na rynku pracy
 6. Co najmniej 5 – letnie doświadczenie pracy warsztatowej (warsztaty min. 20 -godzinne) z młodymi (do 29 roku życia), dorosłymi osobami bezrobotnymi;
 7. Co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy w projektach EFS – POKL

Charakter pracy:

 1. Prowadzenie 40 godzinnego warsztatu poszukiwania pracy metodą warsztatową w parze z innym terapeutą. Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd.
 2. Bieżące wypełnianie niezbędnej dokumentacji wskazanej przez koordynatora projektu dotyczącej realizowanego zadania.
 3. Zakres szkolenia:
  • autodiagnoza nabytych zasobów, doświadczeń i kompetencji zawodowych – 8 godzin
  • wytyczanie drogi do celu zawodowego – 8 godzin
  • poznanie przebiegu procesu aplikacji i nabywanie umiejętności poruszania się w nim – 6 godzin
  • poznanie przebiegu procesu rekrutacji i nabywanie umiejętności poruszania się w nim- 6 godzin
  • nabywanie umiejętności przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą – 12 godzin

 

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie w godz. 11-15 tel 22 632-09-09

Ofert przyjmujemy do dnia 6.09.2016 r. do godz. 15

Zapytanie o wycenę usługi

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Od-Do projektu pn.: „Wsparcie rodzin na Woli” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o wycenę usługi cateringowej spełniającej następujące wymogi:

 1. Usługa będzie świadczona dla 15 osób
 2. Usługa, w zależności od dnia jej świadczenia, obejmuje catering podczas przerwy kawowej
 3. Przerwa kawowa obejmuje takie pozycje jak: kanapka (1 sztuka/osobę), drożdżówka/ciasto (1 sztuka/osobę), owoce (2 sztuki na osobę).
 4. Usługę proszę wycenić w dwóch wariantach: z napojami do każdego posiłku (kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna bez ograniczeń, oraz sok – 200 ml lub woda mineralna po ½ litra na osobę) oraz bez napojów.
 5. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć posiłki (ew. napoje) do siedziby Stowarzyszenia OD-DO (Siedmiogrodzka 5, kl. b, 01-204 Warszawa) oraz rozłożyć go na stołach.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu, jak również do uprzątnięcia każdorazowo pomieszczenia po zakończeniu szkolenia / treningu.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do: świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.).
 8. Usługa będzie świadczona zgodnie z poniższym harmonogramem.
  • 05.09-09.09.2016 – przerwa kawowa godz. 12
  • 12.09-14.09.2016 – przerwa kawowa godz. 12
  • 03-05.10.2016, 10-12.10.2016, 17-18.10.2016 – przerwa kawowa godz. 12
  • 07-10.11.2016, 14-16.11.2016, 21-22.11.2016 – przerwa kawowa godz. 12

 

TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA WYCENY:

Wycenę prosimy sporządzić na przedstawionym poniżej wzorze formularza oraz dostarczyć:

 • drogą mailową na adres: [email protected] lub
 • drogą tradycyjną (osobiście/pocztą) na adres: ul. Siedmiogrodzka 5 kl b 01-204 Warszawa

w nieprzekraczalnym terminie 22.08.2016r. do godz. 16.00

Oprócz podania ceny prosimy również o wskazanie przykładowej menu na lunch (2 propozycji drugiego śniadania.

 

KONTAKT / WIĘCEJ INFORMACJI:

Pani Dorota Biskup

[email protected]

tel. 22 632-09-09

 

FORMULARZ WYCENY – WZÓR

Lp. Wycena usługi cateringowej
w odpowiedzi na zapytanie dotyczące projektu „Wsparcie rodzin na Woli”
1 Cena brutto (z VAT) za usługę cateringową z napojami (kawa, herbata, soki, woda mineralna) w zł
2 Cena brutto (z VAT) za usługę cateringową bez napojów (w zł)
Opis przykładowego menu – drugie śniadanie (jedna propozycja)

 

Tagi: ,

Zapraszamy do Programu DDA PLUS

Prowadzimy nabór do nowej edycji Programu DDA PLUS dla DDA w wieku 27-46 lat. Program rozpocznie się 3 października 2016 roku. Zapraszamy na bezpłatne spotkanie organizacyjne 12 września 2016 r. Szczegóły w zakładce „Nasza oferta” – Psychoterapia DDA Plus.