Zespół

Cezary Biernacki – prezes

Cezary BiernackiUkończył Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Szkoły Trenerów Warsztatu Psychologicznego rekomendowanego przez PTP.

Terapeuta, wieloletni Lider Klubu Pracy Młodych, wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Problematyką uzależnień zajmuje się od 1989 r. Współzałożyciel Ruchu Samopomocowego dla DDA w Polsce.

Współautor wielu ofert pomocowo-rozwojowych dla młodych dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych oraz edukacyjnych i szkoleniowych dla zainteresowanych grup odbiorców (terapeutów, nauczycieli, rodziców).

Jego praca i miejsce w życiu zawodowym wynikają z wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Stawia sobie za cel wykorzystanie zarówno wiedzy, ale też siły pracy zespołowej do profesjonalnej pomocy jak największej liczbie ludzi. Wierzy, że bagaż bolesnych doświadczeń z dzieciństwa nie musi determinować reszty życia; że biorąc odpowiedzialność za swoje życie może uzyskać poczucie własnej wartości, godności, spokoju i bezpieczeństwa.

Jego życiową pasją są sporty – od gór (wspinaczka, narty, trekking) po głębie jezior, mórz i oceanów (nurkowanie). Kiedy nie pracuje i się nie rusza słucha jazzu i czyta książki.

Anna Maria Seweryńska – wiceprezes

Anna Maria Seweryńskakompetencje – magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji, trener II stopnia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, absolwentka kursu systemowej pracy z rodziną, edukator seksualny po Studium Wychowania Seksualnego II stopnia;

praca – w Stowarzyszeniu terapeuta, trener, wykładowca w Szkole Trenerów Warsztatu Psychologicznego, superwizor dla teamów i zespołów zadaniowych; w Od-Do pełni również funkcję kierownika merytorycznego; kiedyś kierownik poradni, wcześniej pracownik naukowy;

dzieło – autorka programu Systemowej Pomocy Psychologicznej dla MDDA „Z dalekiej podróży do własnych kątów”; współautorka ofert pomocowo-rozwojowych dla młodych dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych oraz edukacyjnych i szkoleniowych dla zainteresowanych grup odbiorców; autorka publikacji: książek „Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej” i – jako współautorka – „Sztuka prezentacji” wydanych przez WSiP, oraz – również jako współautorka – publikacji promujących oferty Stowarzyszenia, a wcześniej także artykułów w prasie specjalistycznej itp.;

człowiek – odpowiedzialność, otwartość, szczerość, sumienie, wrażliwość, ziemia, intuicja, emocje, twórczość, dowcip, mądrość, wartość, kontakt, relacje, niezależność, przestrzeń, akceptacja, muzyka, przyroda, troska, psi i ptasi żywot, poezja i wiatr…

Jolanta Żwirblińska

jolaWspółpracuje ze Stowarzyszeniem OD-DO od września 2008 roku, jest wiceprezesem Stowarzyszenia i koordynatorem projektów realizowanych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (DDA w podejściu na K2; DDA bierze los we własne ręce; W stronę profesjonalizacji pracy z MDDA; DDA czas na zmianę).

Z wykształcenia pedagog specjalny, absolwentka oligofrenopedagogiki na WSPS (obecnie APS) wydziału rewalidacji oraz studiów podyplomowych „Poznanie- Pomaganie-Skuteczność” z zakresu Pedagogiki Specjalnej.

Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako pedagog wspierający i wychowawca. To jej duża pasja i wyzwanie – pomagać okiełznąć sprawy wydające się na pozór „nie do ogarnięcia” i być świadkiem rodzących się w niemałym trudzie sukcesów.

Z zamiłowania ogrodnik i domownik. Lubi patrzeć jak rośnie „coś” z „niczego”. Zachwyca się przyrodą, która wiosną odradza się na nowo. Latem – słońce i plaża, jesienią – liście, herbata, książka i deszcz, zimą – łyżwy i piec, wiosną – zieleń.

Joanna Dembna

Joanna Dembnamagister Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim; absolwentka Szkoły Trenerów rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne; Wieloletnia trenerka warsztatów psychologicznych, terapeutka indywidualna młodych dorosłych dzieci alkoholików; profilaktyk, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wieloletni pracownik Punktu Konsultacyjnego dla rodzin z problemem alkoholowym oraz rodzin, w których występuje przemoc, współautorka kilku publikacji, koordynatorka projektów profilaktycznych, współzałożycielka Stowarzyszenia „OD-DO”

profesjonalistka i człowiek w jednym – niezmordowana poszukiwaczka nowych ścieżek życiowych, która zarazem czerpie dużo satysfakcji i radości z tego co już ma, lojalna przyjaciółka, życzliwa i uważna współtowarzyszka podróży pod tytułem ”życie”, trochę roztargniona, „z głową w chmurach”, niezmordowana poszukiwaczka dobrych stron życia, siły czerpie z udanych związków, kontaktu z naturą, uprawiania jogi.

Danuta Pichla

Jestem magistrem resocjalizacji. Ukończyłam też czteroletnie Studium Terapii Rodziny, pracuję jako terapeuta indywidualny, małżeński i rodzinny, trener, współautor programów szkoleniowych i rozwojowych, piszę artykuły. Praca z drugim człowiekiem jest dla mnie podróżą, w którą za każdym razem wyruszam z wielką pasją i ciekawością. Rozumiem ją jako towarzyszenie komuś w jego zmaganiach z wichrami przeszłości i burzami teraźniejszości, by wypłynąć na spokojne wody przyszłości.

Lubię ludzi… Lubię patrzeć, jak kobiety pięknieją, a mężczyźni mężnieją. Jak ktoś zaczyna śpiewać, choć wcześniej nie mógł wydobyć głosu. Jak ktoś zaczyna wierzyć, że może być w związku i czerpać z tego radość. Jak ktoś może znowu płakać, a inny już płakać nie musi. Jak ktoś może wreszcie powiedzieć o sobie: nie jestem taki zły. Lubię słuchać innych, albo z innymi nasłuchiwać w ciszy. Lubię ludzi…

Renata Naworska

Magister psychologii, psychoterapeuta.

Kwalifikacje zawodowe zdobyła w Podyplomowym Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, w Studium Terapii Rodzin oraz podczas wielu kursów i szkoleń specjalistycznych. Obecnie uczestniczy w całościowym Szkoleniu Systemowo – Psychodynamicznym organizowanym przez Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie, atestowanym przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin PTP. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami na stanowisku psychologa w szkole, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz w specjalistycznej poradni rodzinnej prowadząc konsultacje, terapię indywidualną, rodzinną i terapię par. Ze Stowarzyszeniem OD-DO współpracuje od 2012 roku, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową.

Jest zdania, iż podstawą sukcesu psychoterapii jest relacja oparta na otwartości, wzajemnym zaufaniu i szacunku. Współprowadzi warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet „Dzisiaj JA”. Swoją pracę poddaje superwizji.

Zbigniew Kołakowski

Jestem psychologiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, edukatorem seksualnym, trenerem Szkoły Trenerów Treningu i Warsztatu Psychologicznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłem projekt szkoleniowo – doradczy: „W stronę profesjonalizacji pracy z MDDA”, kompleksowo przygotowujący do systemowej pomocy psychologicznej z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików. W Stowarzyszeniu zajmuję się terapią indywidualną Młodych Dorosłych Dzieci Alkoholików, współrealizuję i współtworzę programy profilaktyczne, rozwojowe i terapeutyczne. Przez 7 lat pracowałem w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 w Warszawie w charakterze psychologa szkolnego, a także prowadziłem zajęcia „Przygotowanie do Życia w Rodzinie”. Brałem udział w wielu szkoleniach, których celem było zapobieganie przemocy w szkole i rodzinie, m. in. ukończyłem Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Lubię kontakt z przyrodą, zwłaszcza spędzać czas nad wodą (żagle, kajaki), poznawać nowe, ciekawe miejsca (ciągnie mnie na Podlasie i Kresy). Lubię aktywny wypoczynek: narty biegowe, piłkę nożną, jogging. Interesuję się historią, tematyką intuicji.

Anna Środa

Magister psychologii, absolwentka UKSW w Warszawie; ukończyła również Studium Podyplomowe Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień przy UKSW oraz kurs prowadzenia mediacji rodzinnych. Absolwentka szkoły trenerów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Od 2012 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem „Od-Do” w Warszawie, gdzie prowadzi terapię indywidualną. Na co dzień pracuje w gabinecie terapii oraz poradni psychologicznej prowadząc m.in. konsultacje psychologiczne indywidualne i dla rodzin oraz zajęcia w ramach autorskiego „Treningu Umiejętności Społecznych”. Lubi wszelkiego rodzaju prace manualne.

Magdalena Krupa-Witkowska

MamaJestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie kształcę się w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Ukończyłam podyplomowe studia na kierunku Doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Szkołę Trenerów oraz program szkoleniowy „W stronę profesjonalizacji pracy z MDDA”. Mam bogate i wieloletnie doświadczenia zawodowe. Pracuję jako psycholog, doradca zawodowy i trener.

Udzielam konsultacji indywidualnych oraz prowadzę warsztaty z zakresu umiejętności społecznych i rynku pracy.

W Stowarzyszeniu OD-DO rozpoczęłam pracę jako doradca zawodowy prowadząc indywidualne sesje doradcze skierowane do osób, które chcą świadomie budować swoją drogę zawodową, rozwijać i wzmacniać swoje kompetencje, przełamywać bariery, cieszyć się z bycia tym, kim są. Obecnie prowadzę też indywidualne sesje terapeutyczne z MDDA.

Gdy tylko mogę, uciekam od zgiełku miasta i rozkoszuję się pięknem natury. Uwielbiam tańczyć. Fascynuje mnie to, co ludzie tworzą wykorzystując swoje talenty. Inspiruje mnie to do własnej twórczej pracy. Lubię aktywność fizyczną – rower, narty, rolki, grę w piłkę.