RAZEM w trosce o DDA (11.2013 – 06.2015)

Ponadnarodowy projekt dla młodych ludzi zainteresowanych własnym rozwojem i zarazem takich, którzy chcą uczyć się jak pomagać innym.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem międzynarodowego projektu:

 

Adresatami projektu były osoby:

 • mieszkające w województwie mazowieckim
 • w wieku 18-24 lata
 • wywodzące się ze środowiska zagrożonego dysfunkcją społeczną,
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo

i jednocześnie:

 • chcące lepiej poznać i zrozumieć siebie
 • myślące o tym, by pomóc sobie i innym w borykaniu się z różnymi osobistymi problemami
 • z brakem pomysłu, umiejętności, by aktywnie kreować swoje życie i wspierać innych

a przede wszystkim chcące:

 • skutecznie nauczyć się pomagać sobie i innym
 • dobrze rozpoznawać swoje predyspozycje zawodowe we wspieraniu innych i planować ich rozwój
 • nabyć kompetencje społeczne potrzebne w życiu osobistym i zawodowym

Zakres projektu obejmował:

 • trening interpersonalnego
 • trening asertywności i autoprezentacji
 • trening twórczego myślenia i działania
 • trening diagnozy syndromu DDA i strategii pomocy osobom podobnym sobie
 • szkolenia z zakresu praw i obowiązków wolontariusza
 • zajęcia grupowe z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań zaproponowanych przez irlandzkich trenerów
 • indywidualne konsultacje psychologiczne
 • indywidualne konsultacje zawodowe (spotkania z doradcą zawodowym)
 • indywidualne konsultacje on-line z ekspertami irlandzkimi
 • szkolenia on-line z udziałem ekspertów irlandzkich dotyczące Break The Cycle Programme oraz roli „facilitators”

Część z uczestników mogła w ramach projektu odbyć praktyki zawodowe (w formie wolontariatu) zdobywając cenne doświadczenia w pracy na rzecz osób z syndromem DDA, które potem można wykorzystać w pracy w wielu zawodach (pedagoga, psychologa itp.).

Całość oferowanego wsparcia była dla uczestników projektu całkowicie bezpłatna, gdyż przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenie OD-DO oraz irlandzką organizację THE HANLY CENTRE współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Podziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

 

POKL