Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie OD-DO istnieje od 19 października 2001 r. Jego początki to nasze wspólne studia w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji (obecnie Instytut Stosowanych Nauk Społecznych) na Uniwersytecie Warszawskim. Nawiązane na studiach przyjaźnie zaowocowały wspólnym przedsięwzięciem – na pewnym etapie naszego życia zawodowego zdecydowaliśmy, że chcemy razem podjąć działania adresowane do młodych osób wzrastających w rodzinach dysfunkcjonalnych.

Zespół OD-DOJesteśmy zgranym zespołem doświadczonych fachowców. Łączy nas wspólny cel: chcemy prowadzić Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) do odkrywania i akceptowania siebie, dokonywania własnych wyborów oraz brania odpowiedzialności za swoje życie.

Stworzyliśmy ofertę terapeutyczną i rozwojową dla MDDA (młodych dorosłych dzieci alkoholików) i DDD (dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych) o najwyższym poziomie merytorycznym i wyjątkowej jakości. Towarzyszy jej autorska oferta szkoleniowa i równie autorski sposób nauczania pracy z DDA, oparty na budowaniu tożsamości każdego z uczestników jako terapeuty.

Tworzymy dobrą i twórczą atmosferę pracy zarówno w zespole realizatorów, jak i w grupach osób korzystających z naszych programów.

Stowarzyszenie od 2006 roku figuruje w rejestrze instytucji szkoleniowych Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – nr ewidencyjny: 214/00115/2006. Szkolenia w zakresie kompetencji społecznych – uniwersalnych umiejętności na rynku pracy, prowadzone przez trenerów z Od-Do, to gwarancja  jakości i wyjątkowej atmosfery uczenia.