Projekt „Aktywna Wola”

Stowarzyszenie OD-DO od lipca 2018 r. realizuje wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projekt „Aktywna Wola”.  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Oświadczenie

Załącznik nr 3 rozeznanie rynku

 

Link do szczegółów

 

Zapytanie ofertowe nr 1-Poradnictwo zawodowe indywidualne konsultacje DORADCY ZAWODOWEGO (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2)