Projekt „Aktywna Wola”

Stowarzyszenie OD-DO od lipca 2018 r. realizuje wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projekt „Aktywna Wola”.  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Oświadczenie

Załącznik nr 3 rozeznanie rynku

 

 

Link do szczegółów

 

Zapytanie ofertowe nr 1 – Poradnictwo zawodowe indywidualne konsultacje DORADCY ZAWODOWEGO (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Protokół)

Zapytanie ofertowe nr 3 – Usługa cateringowa – przerwa kawowa (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Protokół)