Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej

tmp_24120-logo_biale_wspolfinansowanie1138929474Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.

Dla kogo jest ten program?
Program przeznaczony jest dla młodych dorosłych wywodzących się z rodzin dysfunkcjonalnych, ofiar długotrwałej przemocy domowej.

Szczególnym obciążeniem jest doznana przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna czy ekonomiczna ze strony własnych rodziców. Osoby, które są ofiarą długotrwałej przemocy domowej (zwłaszcza seksualnej), mają ogromny problem z zaufaniem i bezpieczną ochroną samego siebie. Wchodzą w życie dorosłe obciążone bolesną przeszłością, z brakiem poczucia własnej wartości, z wieloma destrukcyjnymi wzorcami funkcjonowania w życiu prywatnym i społecznym, pozbawione są ważnych umiejętności służących budowaniu zdrowych relacji.

Aby uwolnienie z destruktywnego bagażu domowych doświadczeń było możliwe, potrzebne są uporządkowane, systematyczne oddziaływania, sprzyjające budowaniu zaufania i bezpieczeństwa. Temu służy powyższy program.

Zawiera on trzy formy oddziaływania:

  1. Indywidualne konsultacje specjalistyczne, których głównym celem jest diagnozowanie problemów emocjonalnych i udzielanie wsparcia oraz pomocy psychologicznej i pedagogicznej w obszarze doznanej przemocy domowej, budowanie i wspieranie motywacji do konstruktywnego radzenia sobie ze skutkami doznanej przemocy.
  2. Maratony (warsztaty) psycho-edukacyjne, których celem jest: nabywanie i ćwiczenie konkretnych umiejętności interpersonalnych potrzebnych w budowaniu bezpiecznych relacji. Nabywanie umiejętności kończenia związków niebezpiecznych, toksycznych oraz tworzenie własnego ,pozytywnego wizerunku siebie.
  3. Grupa wsparcia i edukacji, której celem wiodącym jest doświadczanie akceptacji siebie takim jakim się jest a także „gruntowanie” umiejętności nabywanych w trakcie zajęć warsztatowych. Doświadczanie czerpania od innych, na zdrowych i bezpiecznych zasadach. Nabywanie wielu konstruktywnych doświadczeń w byciu z ludźmi oraz uczenie się i trenowanie wielu zachowań i umiejętności społecznych. Trenowanie nawiązywania relacji w zgodzie z własnymi granicami, ryzykując przeżywanie leku, złości, wstydu.. Daje to w dalszej perspektywie bardzo dobry grunt do budowania satysfakcjonującego, zdrowego (bez przemocy) życia rodzinnego i zawodowego oraz kontaktów społecznych.