Stowarzyszenie OD-DO

Poszukujemy na część etatu Asystenta osób zatrudniających się

Wskazane doświadczenie w pracy jako opiekun osób starszych oraz pracownik socjalny.

Do obowiązków asystenta osób zatrudniających się należy:

 1. Motywowanie uczestników projektu do skutecznego poruszania się po rynku pracy.
 2. Pomoc w docieraniu do pracodawcy i pomoc w negocjowaniu warunków dotyczących podpisywania umowy o pracę
 3. Towarzyszenie uczestnikowi projektu w rozmowie kwalifikacyjnej
 4. Okresowe kontaktowanie się z uczestnikiem projektu i pracodawcą, mające na celu utrzymanie uczestnika projektu w zatrudnieniu.

Praca od 01.02.2019 do 31.01.2020 r. Praca z uczestnikami projektu „Aktywna Wola”.

Proszę o przesyłanie CV wraz z podpisaną klauzulą informacyjną na adres [email protected]

Termin nadsyłania do 28.01.2019 r.

Tagi:

Jesteśmy synami naszych ojców – jesteśmy ojcami naszych dzieci

GRUPA OJCÓW – rozwój i wsparcie dla mężczyzn..

… tych, którzy na co dzień jako ojcowie doświadczają poczucia bezradności wychowawczej i wynikającej z niej złości, ale także chcą się podzielić swoimi dobrymi doświadczeniami i sukcesami rodzicielskimi, postawić nurtujące ich

Spotkania Grupy Ojców są prowadzone w męskim gronie – przez ojców i dla pytania i wspólnie szukać na nie odpowiedzi..

.. którzy chcą się zmieniać przez własny rozwój,

.. potrzebują wsparcia i są gotowi dawać je innym..

ojców. W ich trakcie:

Wymieniamy się doświadczeniami naszego rodzicielstwa, życia w związku i relacji z samym sobą…

Uczymy się jak korzystać z doświadczeń innych uczestników spotkań, a także relacji z naszymi ojcami i innymi ważnymi mężczyznami z  się odbywać w kolejne wtorkowe popołudnia w godzinach 18,00-21,00 pocznaszego życia.

Doświadczamy poczucia męskiej wspólnoty i wzajemnego wsparcia

 

Grupa ojców to 10 trzygodzinnych spotkań które będąąwszy od  9 października 2018.  

 

Zapraszamy.

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. ”Aktywna Wola” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr Projektu
RPMA.09.01.00-14-8559/17, Stowarzyszenie OD-DO zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku. Termin wysyłania swojej oferty – 14.09.2018 godz. 13

 

 

 

Nowe grupy

Wkrótce rozpoczynamy nabory do grup terapeutycznych dla młodych DDA i DDA Plus i zapraszamy do kontaktu.

Zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe nr 1-Poradnictwo zawodowe indywidualne konsultacje DORADCY ZAWODOWEGO

Wolski Korowód 2018

Już 27 maja 2018r. Stowarzyszenie OD-DO weźmie udział w Wolskim Korowodzie, tradycyjnie organizowanym w parku im. gen. J. Sowińskiego w godzinach 14-19.

Więcej informacji na stronie wydarzenie.

Zapraszamy do spotkania z naszym zespołem.

DDA zawodowa reaktywacja – IV edycja

Ruszył nabór do IV edycji projektu „DDA zawodowa reaktywacja”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i udziału.

Zapraszamy do bezpłatnego projektu „DDA zawodowa reaktywacja”

Zapraszamy Cię do projektu jeśli:

 • jesteś w wieku 18-29 lat i masz wrażenie, że stoisz w miejscu
 • brak Ci pomysłu, zapału, umiejętności
 • uważasz, że brak Ci wystarczających kwalifikacji by znaleźć wymarzoną pracę
 • mieszkasz w woj. mazowieckim

Proponujemy Ci:

 • pomoc w nazwaniu Twoich zawodowych potrzeb
 • pomoc w określeniu Twoich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (cykl zajęć grupowych)
 • poradnictwo zawodowe; indywidualne doradztwo zawodowe
 • sfinansowanie Twojego udziału w kursach i szkoleniach zawodowych
 • możliwość odbycia 3 miesięcznego stażu zawodowego (wypłacamy stypendium stażowe)
 • możliwość uzyskania zatrudnienia

Zapewniamy:

 • fachową, profesjonalną, dyskretną pomoc,
 • catering w czasie treningów,
 • ubezpieczenie NNW na czas wsparcia.

Jeśli jesteś zainteresowany: sprawdzaj, pytaj, dzwoń lub pisz do nas.

Harmonogram II edycji

Pamiętaj, że zawsze warto sobie pomóc, i że korzystanie z tego typu wsparcia nie jest oznaką „słabości”, a „odwagi w pokonywaniu słabości”

efs

Poszukujemy trenerów do treningu interpersonalnego

efs

Poszukujemy trenerów do poprowadzenia 40 godzinnego treningu interpersonalnego w ramach realizacji projektu ”DDA-ZAWODOWA REAKTYWACJA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe psychologiczne, pedagogiczne;
 2. Tytuł absolwenta szkoły trenerów umiejętności psycho-społecznych;
 3. Co najmniej 5- letnie doświadczenie współprowadzenia treningu interpersonalnego (40 godzinnego) dla młodych dorosłych (18- 26 lat) z rodzin dysfunkcjonalnych;
 4. Co najmniej 5 – letnie doświadczenie pracy warsztatowej (warsztaty min. 20 – godzinne) z młodymi dorosłymi 18-26 lat) z rodzin problemem alkoholowym;
 5. Co najmniej 2 – letnie doświadczenie pracy warsztatowej (warsztaty min. 20 – godzinne) z dorosłymi osobami; podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej, szkolnych ośrodków socjoterapii;
 6. Co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy w projektach EFS – POKL

Charakter pracy:

 1. Prowadzenie 40 godzinnego treningu interpersonalnego w formie wyjazdowej (5 dni) metodą warsztatową w parze z innym terapeutą. Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd.
 2. Bieżące wypełnianie niezbędnej dokumentacji wskazanej przez koordynatora projektu dotyczącej realizowanego zadania.
 3. Zakres szkolenia:
  • identyfikacja sposobu budowania relacji w aktywności zawodowej – 8 godzin
  • identyfikacja ról grupowych w kontekście predyspozycji zawodowych – 12 godzi
  • identyfikacja stylu komunikacji z elementami negocjacji – 8 godzin
  • identyfikacja umiejętności współpracy i budowania zespołu – 12 godzin

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie w godz. 11-15 tel 22 632-09-09

Oferty przyjmujemy do dnia 6.09.2016 r. do godz. 15

Poszukujemy trenerów do warsztatu poszukiwania pracy

efs

Poszukujemy trenerów do poprowadzenia 40 godzinnego warsztatu poszukiwania pracy w ramach realizacji projektu ”DDA-ZAWODOWA REAKTYWACJA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe psychologiczne, pedagogiczne;
 2. Tytuł absolwenta szkoły trenerów umiejętności psycho-społecznych;
 3. Co najmniej 5 – letnie doświadczenie pracy warsztatowej (warsztaty min. 20 -godzinne) z młodymi dorosłymi 18-26 lat) z rodzin problemem alkoholowym;
 4. Co najmniej 2 – letnie doświadczenie pracy warsztatowej (warsztaty min. 20 -godzinne) z dorosłymi osobami; podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej,szkolnych ośrodków socjoterapii;
 5. Co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy warsztatowej z młodymi dorosłymi (do29 roku życia), ukierunkowanej na osadzanie się na rynku pracy
 6. Co najmniej 5 – letnie doświadczenie pracy warsztatowej (warsztaty min. 20 -godzinne) z młodymi (do 29 roku życia), dorosłymi osobami bezrobotnymi;
 7. Co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy w projektach EFS – POKL

Charakter pracy:

 1. Prowadzenie 40 godzinnego warsztatu poszukiwania pracy metodą warsztatową w parze z innym terapeutą. Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd.
 2. Bieżące wypełnianie niezbędnej dokumentacji wskazanej przez koordynatora projektu dotyczącej realizowanego zadania.
 3. Zakres szkolenia:
  • autodiagnoza nabytych zasobów, doświadczeń i kompetencji zawodowych – 8 godzin
  • wytyczanie drogi do celu zawodowego – 8 godzin
  • poznanie przebiegu procesu aplikacji i nabywanie umiejętności poruszania się w nim – 6 godzin
  • poznanie przebiegu procesu rekrutacji i nabywanie umiejętności poruszania się w nim- 6 godzin
  • nabywanie umiejętności przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą – 12 godzin

 

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie w godz. 11-15 tel 22 632-09-09

Ofert przyjmujemy do dnia 6.09.2016 r. do godz. 15