Stowarzyszenie OD-DO

Nowe grupy terapeutyczne dla młodych DDA

Zapraszamy do udziału w dwuletnim programie terapeutycznym „Z dalekiej podróży do własnych kątów” dla młodych dorosłych dzieci alkoholików (DDA).

Program przeznaczony jest dla osób w wieku od 18 do 26 roku życia, a udział w nim jest nieodpłatny.

W ramach programu oferujemy:

  • zajęcia w grupie terapeutycznej
  • spotkania indywidualne
  • treningi wyjazdowe

Osoby zainteresowane udziałem w programie (terapii) zapraszamy na konsultacje indywidualne: ich termin można uzgodnić telefonicznie pod nr 22 632 09 09.

Zapraszamy!

Grupa Ojców – cykl 2, jesień 2019

Jesteśmy synami naszych ojców – jesteśmy ojcami naszych dzieci

Jako ojcowie – tak jak matki naszych dzieci – wykonujemy jeden z najważniejszych zawodów świata: jesteśmy rodzicami. Jak one, niesiemy naszą rodzicielską odpowiedzialność łącząc rolę rodzica z innymi codziennymi obowiązkami.

Na tej drodze doświadczamy wielu radości, ale też musimy sobie radzić z niepowodzeniami i trudnościami…Wtedy spotykają nas frustracja, złość, poczucie osamotnienia lub braku pomysłów na to co i jak dalej.

Wszystkich, którym ta perspektywa nie jest obca – zapraszamy na Grupę Ojców.Jest to grupa wsparcia i rozwoju, kierowana do każdego z ojców zainteresowanych jej ofertą.

Pomysł jest prosty:

– Spotkać się w męskim gronie ojców i podzielić się tak tym radosnym, jak i trudnym,

– Wspólnie przyjrzeć się naszym wcześniejszym doświadczeniom,

– Zrozumieć lepiej ojcowskie „tu i teraz” każdego z nas,

– Pomyśleć o przyszłości naszej, naszych dzieci, naszych związków i naszych najważniejszych relacji,

– I może coś zaplanować i zmienić.

Proponujemy bezpieczne i twórcze ramy dla takiego spotkania. Zapraszamy do wypełnienia ich własną treścią. Oferujemy nasze doświadczenie oraz pomysły i pomoc grupy w rozumieniu i rozwijaniu własnych doświadczeń. Wszystko w klimacie akceptacji, która pozwala nie być samemu, pobudza do rozwoju, wspiera skutecznie w byciu fajnym tatą i dobrym ojcem. 

Grupa Ojców to 12 trzygodzinnych spotkań, które będą się odbywać w kolejne wtorki w godz. 17.00 – 20.00 w Stowarzyszeniu Od-Do w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 5. Zaczynamy z początkiem października 2019r. Udział w zajęciach jest poprzedzony godzinnym indywidualnym spotkaniem konsultacyjnym. 

Spotkania grupy są nieodpłatne. Program grupy został opracowany i jest od kilku lat realizowany przez zespół terapeutyczny Fundacji Sto Pociech.

Zajęcia poprowadzą trenerzy Stowarzyszenia Od-Do – także ojcowie.
Zapraszamy.

Szczegółowe informacje i zapisy:

e-mail: [email protected]

Grzegorz Brachfogel –  tel. 601 500 775

Biuro Stowarzyszenia Od-Do –  tel. 22 632 09 09

Informacje na temat naszej codziennej pracy można również znaleźć pod adresem: www.facebook.com/StowarzyszenieODDO

Prowadzący:

Tomasz Piasecki – Z wykształcenia psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS. Ukończył studia psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej “Intra”. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Od-Do w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej osób z rodzin dysfunkcyjnych. Pracuje w podejściu humanistycznym włączając doświadczenie innych szkół terapeutycznych w szczególności Gestalt, terapii systemowej. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji prowadzonej przez „Intrę”: superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Do pracy psychoterapeutycznej wnosi wieloletnie doświadczenie indywidualne i grupowe z zakresu pracy z ciałem. Tata dwójki dzieci.

Grzegorz Brachfogel – Absolwent Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Ukończył 2-letnie Studium Socjoterapii przy Kuratorium Oświaty w Warszawie. Pracował w zespołach terapeutycznych PZP dla Dzieci i Młodzieży Synapsis oraz Warszawskiego Oddziału Terenowego Krajowego Towarzystwa Autyzmu (gdzie organizował i kierował ośrodkiem terapii i rehabilitacji dla młodzieży i młodych dorosłych z diagnozą autyzmu i pochodnymi zaburzeniami rozwoju). Wcześniej wieloletni, zaangażowany w pracę z dziećmi i młodzieżą instruktor harcerski. Uczestnik Szkoły Psychoterapii DDA. Trener prowadzący zajęcia z ojcami w ramach autorskich projektów Fundacji Sto Pociech od 2016 roku. Prywatnie – ojciec dwóch synów.

Grupa Nauczycieli – Grupa Wsparcia i Rozwoju Osobistego

Jest powiedzenie o uczeniu cudzych dzieci…

I są ludzie którzy się tej pracy podjęli…

Jesteś nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem?
Lubisz swoją pracę i jednocześnie…
…czujesz zmęczenie, przeciążenie, czasem ogarniają Cię zwątpienie lub rezygnacja
…nie chcesz być z tym doświadczeniem sama albo sam
…i potrzebujesz o tym pogadać

Zapraszamy na Grupę Nauczycieli – cykl 12 dwugodzinnych spotkań w stałym gronie 10-12 osób, podczas których chcemy korzystając z energii, doświadczenia i uwagi, jakie daje grupa, podzielić się tym, co trudne, co kosztuje w codziennej pracy i życiu, ale także pomysłami, jak można sobie z tym radzić, skąd czerpać energię, siłę i spokój, dystans i poczucie humoru…
i jak  się wzajemnie wspierać…I może uda się razem, przy wzajemnej pomocy, coś zaplanować
i zmienić.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich na co dzień uczących, wychowujących i opiekujących się dziećmi i młodzieżą – niezależnie od typu placówki i wieku uczniów, wychowanków, podopiecznych.  Zapraszamy dziś –  w tym szczególnym czasie dla wszystkich „zatrudnionych w oświacie”. Zapraszamy wszytkich – łączących swoje bieżące obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym, osobistym; wśród przeplatających się osobistych planów, codziennych życiowych potrzeb, emocji.

Jako prowadzący proponujemy bezpieczne i twórcze ramy dla takiego spotkania. Oferujemy nasze doświadczenie oraz pomysły i pomoc grupy w rozumieniu i rozwijaniu własnych doświadczeń. W klimacie akceptacji, która pozwala nie być samemu, pobudza do rozwoju i skutecznie wspiera.

Spotkania Grupy Nauczycieli będą odbywać się w czwartki w godz. 18.30-20:30
w Stowarzyszeniu Od-Do przy ul. Siedmiogrodzkiej 5. Zaczynamy z początkiem października 2019r.

Zajęcia poprowadzą trenerzy Stowarzyszenia Od-Do. Udział w grupie jest nieodpłatny dla uczestników.

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje i zapisy:

e-mail: [email protected]

Grzegorz Brachfogel – tel. 601 500 775

Biuro Stowarzyszenia Od-Do: tel. 22 632 09 09

Informacje o naszej codziennej pracy można również znaleźć pod adresem:
www.facebook.com/StowarzyszenieODDO

Grupę poprowadzą:
Elżbieta Marcinkiewicz – Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością psychoterapia. Podczas studiów staże w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Szpitala na Szaserów, gdzie pracowała jako koterapeutka oraz staże w świetlicy środowiskowej przy Powiślańskiej Fundacji Społecznej, gdzie prowadziła zajęcia dla dzieci. Autorka programu
i prowadząca warsztaty z zarzadzania sobą w czasie. Uczy się w Szkole Psychoterapii DDA prowadzonej przez Stowarzyszenie Od-Do.

Grzegorz Brachfogel – Absolwent Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Ukończył 2-letnie Studium Socjoterapii przy Kuratorium Oświaty w Warszawie. Pracował w zespołach terapeutycznych PZP dla Dzieci i Młodzieży Synapsis oraz Warszawskiego Oddziału Terenowego Krajowego Towarzystwa Autyzmu, gdzie organizował i kierował ośrodkiem terapii i rehabilitacji dla młodzieży i młodych dorosłych z diagnozą autyzmu i pochodnymi zaburzeniami rozwoju. Trener prowadzący zajęcia z ojcami w ramach autorskich projektów Fundacji Sto Pociech od 2016 roku. Wcześniej wieloletni, zaangażowany w pracę z dziećmi i młodzieżą instruktor harcerski. Uczestnik Szkoły Psychoterapii DDA. Prywatnie – ojciec dwóch synów.
Poszukujemy na część etatu Asystenta osób zatrudniających się

Wskazane doświadczenie w pracy jako opiekun osób starszych oraz pracownik socjalny.

Do obowiązków asystenta osób zatrudniających się należy:

  1. Motywowanie uczestników projektu do skutecznego poruszania się po rynku pracy.
  2. Pomoc w docieraniu do pracodawcy i pomoc w negocjowaniu warunków dotyczących podpisywania umowy o pracę
  3. Towarzyszenie uczestnikowi projektu w rozmowie kwalifikacyjnej
  4. Okresowe kontaktowanie się z uczestnikiem projektu i pracodawcą, mające na celu utrzymanie uczestnika projektu w zatrudnieniu.

Praca od 01.02.2019 do 31.01.2020 r. Praca z uczestnikami projektu „Aktywna Wola”.

Proszę o przesyłanie CV wraz z podpisaną klauzulą informacyjną na adres [email protected]

Termin nadsyłania do 28.01.2019 r.

Tagi:

Jesteśmy synami naszych ojców – jesteśmy ojcami naszych dzieci

GRUPA OJCÓW – rozwój i wsparcie dla mężczyzn..

… tych, którzy na co dzień jako ojcowie doświadczają poczucia bezradności wychowawczej i wynikającej z niej złości, ale także chcą się podzielić swoimi dobrymi doświadczeniami i sukcesami rodzicielskimi, postawić nurtujące ich

Spotkania Grupy Ojców są prowadzone w męskim gronie – przez ojców i dla pytania i wspólnie szukać na nie odpowiedzi..

.. którzy chcą się zmieniać przez własny rozwój,

.. potrzebują wsparcia i są gotowi dawać je innym..

ojców. W ich trakcie:

Wymieniamy się doświadczeniami naszego rodzicielstwa, życia w związku i relacji z samym sobą…

Uczymy się jak korzystać z doświadczeń innych uczestników spotkań, a także relacji z naszymi ojcami i innymi ważnymi mężczyznami z  się odbywać w kolejne wtorkowe popołudnia w godzinach 18,00-21,00 pocznaszego życia.

Doświadczamy poczucia męskiej wspólnoty i wzajemnego wsparcia

 

Grupa ojców to 10 trzygodzinnych spotkań które będąąwszy od  9 października 2018.  

 

Zapraszamy.

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. ”Aktywna Wola” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr Projektu
RPMA.09.01.00-14-8559/17, Stowarzyszenie OD-DO zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku. Termin wysyłania swojej oferty – 14.09.2018 godz. 13

 

 

 

Nowe grupy

Wkrótce rozpoczynamy nabory do grup terapeutycznych dla młodych DDA i DDA Plus i zapraszamy do kontaktu.

Zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe nr 1-Poradnictwo zawodowe indywidualne konsultacje DORADCY ZAWODOWEGO

Wolski Korowód 2018

Już 27 maja 2018r. Stowarzyszenie OD-DO weźmie udział w Wolskim Korowodzie, tradycyjnie organizowanym w parku im. gen. J. Sowińskiego w godzinach 14-19.

Więcej informacji na stronie wydarzenie.

Zapraszamy do spotkania z naszym zespołem.

DDA zawodowa reaktywacja – IV edycja

Ruszył nabór do IV edycji projektu „DDA zawodowa reaktywacja”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i udziału.