DDA czas na zmianę (01.08.2013 – 31.08.2015)

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Adresat projektu:

 • osoby w wieku 18-25 lat, które mają wrażenie, że stoją w miejscu i nie wiedzą jak to zmienić
 • brakowało im pomysłu, zapału, umiejętności by aktywnie kreować swoje życie
 • uważały, że brak im wystarczających kwalifikacji by dostać i utrzymać wymarzoną pracę

Zakres wsparcia w ramach projektu:

 • indywidualne doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne,
 • grupę wsparcia,
 • treningi interpersonalne oraz umiejętności psychospołecznych (autoprezentacji oraz twórczego myślenia i działania),
 • warsztaty poszukiwania pracy,
 • podniesienie kwalifikacji i nabycie praktyki poprzez staże i kursy zawodowe – wypłacaliśmy stypendia stażowe i szkoleniowe

Zapewniliśmy:

 • fachową, profesjonalną, dyskretną pomoc dla 98 osób,
 • możliwość wyboru kursu zawodowego (nieodpłatnego dla uczestnika) i miejsca stażu zawodowego (wypłacamy stypendium stażowe),
 • możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności zwiększających skuteczność poruszania się po rynku pracy adekwatnie do wykształcenia i posiadanych kwalifikacji
 • przyjazną atmosferę,
 • catering w czasie treningów

 

POKL