Innowacje w profilaktyce uzależnień wśród młodzieży

Współczesna szkoła ponadpodstawowa jest miejscem eksperymentów młodzieży z uzależniającymi używkami. Sięga po nie coraz więcej osób niepełnoletnich.

Równie eksperymentalne i niestety nieskuteczne są realizowane obecnie w szkołach programy profilaktyczne. Stowarzyszenie OD-DO, specjalizujące m.in. w aktywnym zapobieganiu uzależnieniom, przygotowało program gwarantujący nie tylko efektywność, ale także oferujący wzrost umiejętności społecznych i życiowych u wszystkich zaangażowanych: uczniów, rodziców i nauczycieli.

W obliczu rosnącego problemu związanego z coraz częstszym kontaktem młodzieży z uzależniającymi używkami i braku skutecznych rozwiązań profilaktycznych, Stowarzyszenie OD-DO przygotowało program diametralnie zmieniający podejście do tego zagadnienia.

Innowacyjna profilaktyka oznacza przede wszystkim dobrowolność. Obowiązkowe zajęcia nie przynosiły jak dotąd efektów. Tymczasem doświadczenia profesjonalnych trenerów pokazują, że tylko zaangażowanie w wyniku suwerennej i świadomej decyzji pozwala na osiągnięcie pozytywnych rezultatów. Ponadto działania profilaktyczne należy w ocenie Stowarzyszenia OD-DO prowadzić w oparciu o realne zasoby szkoły, a nie jako sporadyczne wizyty ekspertów. Zadaniem szkoły powinno być także umiejętne rozpoznanie istniejących problemów i zgłaszanie ich przez samych zainteresowanych. Podnosi to zarówno stopień wzajemnego zaufania, jak i poziom zadowolenia z pracy i nauki w szkole.

Szkoły nie są dziś nastawione na prowadzenie dialogu z placówkami oferującymi programy profilaktyczne. W efekcie brakuje ośrodka, który wziąłby na siebie odpowiedzialność za wyniki pracy profilaktycznej. Tymczasem dialog taki pozwala z jednej strony wykorzystać zaplecze merytoryczne ośrodków prowadzących profesjonalne działania terapeutyczne, z drugiej – wziąć współodpowiedzialność obu stron za rezultaty.

Stowarzyszenie OD-DO propaguje też Dziewięć Przykazań Dobrej Szkoły, stanowiących fundament pracy z uczniami:

  1. Działaj a nie słuchaj
  2. Obudź emocje
  3. Ruszaj się
  4. Ucz się w grupie
  5. Unikaj testów
  6. Odkryj fascynacje uczniów/nauczycieli/rodziców
  7. Przekonaj grupę/klasę/ dyrekcję/grono pedagogiczne/itp. że warto
  8. Daj przykład
  9. Daj czas

Adresatami programu są zarówno uczniowie, ich rodzice, jak i zainteresowani nauczyciele. Model współpracy opierać się ma na ścisłej i partnerskiej kooperacji profesjonalnych trenerów z dyrekcją szkoły oraz na 60-godzinnym programie pracy w zespołach zorganizowanych według indywidualnie dobranych harmonogramów.

Efektem programu będzie stworzenie prawdziwej, pozytywnej wizytówki szkoły, jako miejsca świadomej pracy, nauki i zaufania. Pozwoli on też na uświadomienie i skompletowanie bazy realnych dobrych doświadczeń szkoły (osiągnięcia w różnych dziedzinach, sukcesy nauczycieli, uczniów, rodziców, ciekawe zrealizowane pomysły itp.).

Program innowacyjnej profilaktyki dla szkół ponadpodstawowych został przedstawiony na konferencji „Przegląd ofert programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”, organizowanej przez Referat Profilaktyki Uzależnień w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola. Jej odbiorcami byli przede wszystkim dyrektorzy i pedagodzy wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.